Wspólnota Modlitwena Maryi Niepokalanej Modlitwa Serca

 wersja polskaenglish version


Obecnie zapisanych osób: 1905

Wspólnota modlitewna Niepokalanej "MODLITWA SERCA"
w odniesieniu do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

"Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy-czyn, drugi-słowo, trzeci-modlitwa."
Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz.742)

2010-06-19: Opaszmy świat Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

Zwracam się do braci i sióstr naszej wspólnoty mieszkających w różnych częściach świata o codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 (3pm) – godzinie śmierci Pańskiej. Zgodnie ze słowami św. S Faustyny. Idea nasza ma na celu opasać (otoczyć) świat Koronką do Miłosierdzia Bożego, to znaczy, aby była odmawiana o wyznaczonej godzinie 15 w każdej strefie czasowej, czyli w każdym zakątku świata. Módlmy się wzajemnie. Informujmy o intencji i powstawaniu wspólnot lokalnych. Módlmy się w intencji całej wspólnoty „Modlitwa Serca”, pokoju na świecie z myślą o tworzeniu lepszego świata, przepojonego Duchem Ewangelii. Prosimy jednocześnie o przesyłanie intencji wspólnot lokalnych, rodzinnych i indywidualnych celem wspólnej modlitwy zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa "Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają ..." Mt 18,19

  MIŁOSIERDZIE BOŻE I FAUSTYNA

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Na początku: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego


Miłość Boża kwiatem, a miłosierdzie owocem.

Niech dusza wątpiąca czyta te wywody i stanie się ufająca.

Miłosierdzie Boże, wytryskające z łona Ojca – ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga,

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta,

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej,

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście,

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego,

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego,

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej,

Miłosierdzie stanowieniu Kościoła świętego,

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego,

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie,

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia,

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego,

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych,

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych,

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych,

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy,

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego,

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga,

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni,

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych,

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi,

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych,

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.

O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym.

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
skocz do góry

 wersja polskaenglish version

Kontakt osobisty, sprawy pilne: ms.marek@interia.pl

© modlitwaserca.org

Najlepsze katolickie strony   STRONY BOGA KOCHAJĄCYCH   JEZUS   topAPOSTO? - ranking stron chrześcija?skich  .