Wspólnota Modlitwena Maryi Niepokalanej Modlitwa Serca

 wersja polskaenglish version


Obecnie zapisanych osób: 1913

Wspólnota modlitewna Niepokalanej "MODLITWA SERCA"
w odniesieniu do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

"Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy-czyn, drugi-słowo, trzeci-modlitwa."
Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz.742)

    W naszej internetowej wspólnocie odmawiając tajemnice Internetowego Żywego Różańca podzielmy się na Róże Różańcowe w zależności od pierwszej litery naszego nazwiska.

    W każdym tygodniu będziemy odmawiać inną tajemnicę w intencjach Papieskich , „Modlitwy tygodniowej” i każdej intencji zamieszczanej na naszym portalu.

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!

(Jan Paweł II  7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu)


A

Wybrany obrazTajemnica Chwalebna
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, pro swojego Syna, by umocni nasze kroki na Jego ciekach, abymy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w yciu, mierci i zmartwychwstaniu.
B

Wybrany obrazTajemnica Chwalebna
Wniebowstpienie Pana Jezusa

Maryjo, pro za nami, by Twój Syn nauczy nas sysze gos Jego proby o nasz pomoc, wypowiadany przez czowieka i jego ludzkie biedy. Bymy nie zapomnieli sów Jezusa: "Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych,  miecie uczynili" (Mt 25,40).
C Ć

Wybrany obrazTajemnica Chwalebna
Zesanie Ducha witego

Maryjo, wybagaj nam u swego Syna, by zesa moc Ducha witego i na nas, abymy tu i teraz, w swoim yciu, umieli peni Jego polecenie: "Bdziecie moimi wiadkami... a po krace ziemi" (Dz 1,8).
D

Wybrany obrazTajemnica Chwalebna
Wniebowzicie Maryi do Nieba

Maryjo, wielkie rzeczy uczyni Ci Wszechmogcy, bo bya Mu wierna i cakowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, ask wiernoci i oddania Bogu w naszym yciu.
E F

Wybrany obrazTajemnica Chwalebna
Ukoronowanie Maryi na Królow Nieba i Ziemi

Maryjo, nasza Matko i Królowo, Królowo róaca wietego, Królowo Polski, Królowo wiata, prowad nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.
G

Tajemnica Radosna
Zwiastowanie Maryi, że jest Matką Syna Bożego

Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

H

Tajemnica Radosna
Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

I J

Wybrany obraz Tajemnica Radosna
Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

K

Wybrany obraz Tajemnica Radosna
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

L Ł

Wybrany obraz Tajemnica Radosna
Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w piśmie

Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

M

Wybrany obraz Tajemnica wiatla
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Maryjo, pomó nam zrozumie, e przyjmujc chrzest Janowy, Jezus wszed jeszcze peniej w nasz ludzki wiat, naznaczony grzechem, aeby go z grzechu wyzwoli.
N

Wybrany obrazTajemnica wiata
Objawienie Siebie na weselu w Kanie

Maryjo, przez swoj prob ukazaa, e nie jest Ci obojtny ludzki niepokój, a Jezus przez jej spenienie dowiód, i jest gotów zaradza take potrzebom przyziemnym, aby otworzy ludzkie oczy na prawd wiary. Chrystus w Kanie objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Pomó, Matko, bymy i my caym sercem uwierzyli.
O

Wybrany obrazTajemnica wiata
Goszenie Królestwa Boego i wzywanie do nawrócenia

Maryjo, wesprzyj nas, by Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójcia za Nim pozostawao dla nas zawsze aktualne i zobowizujce nasze sumienia. Bymy szli przez trudy ycia, nawracajc si i wierzc w Ewangeli.
P

Wybrany obrazTajemnica wiata
Przemienienie na górze Tabor

Maryjo, dopomó, by nikomu z nas nie zabrako wiadomoci, kim jest Jezus Chrystus, zwaszcza podczas trudnej próby yciowej. Bymy take nigdy nie zapomnieli sów Ojca: "Jego suchajcie".
R

Wybrany obrazTajemnica wiata
Ustanowienie Eucharystii

Maryjo, to dla nas Twój Syn pozosta w eucharystycznych postaciach, bymy si Nim karmili i zdobywali moc potrzebn na czas ziemskiego pielgrzymowania. Naucz nas wielbi Jezusa w Eucharystii, dowiadcza, jak bardzo nas umiowa.
S Ś

Wybrany obrazTajemnica Bolesna
Modlitwa pana Jezusa w Ogrójcu

Maryjo, przyczy si za nami, abymy i my nauczyli si przyjmowa we wszystkim wol Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje si zbawienie wiata i nasze wasne.
T U

Wybrany obrazTajemnica Bolesna
Biczowanie Pana Jezusa

Jezu cierpicy i Maryjo, która wspócierpiaa, przepraszam za to, e zgadzam si niekiedy na zo wyrzdzane blinim i na ich cierpienie, tumaczc sobie, e w ten sposób mog osign wiksze dobro i co w ogóle ocali. Przepraszam za moje Piatowe umywanie rk.
W

Wybrany obrazTajemnica Bolesna
Ukoronowanie Pana Jezusa cierniow koron

Maryjo, pomó nam zrozumie i dowiadczy w sercu, e Jezus – i tylko On – przynosi wiatu prawd i nadziej wiecznego ycia.
Z

Wybrany obrazTajemnica Bolesna
Dwiganie krzya przez  Pana Jezusa

Maryjo, bd przy mnie, gdy staj wobec wyzwania, jakie stao si udziaem Szymona z Cyreny i Weroniki, by cho odrobin ulgi i pomocy okaza mojemu bliniemu. Bo to przecie oznaczaj sowa: "Niech Mnie naladuje".
Ź Ż

Wybrany obrazTajemnica Bolesna
mier Pana Jezusa

Maryjo, wstaw si za mn, by wydarzenia z Kalwarii nauczyy mnie przebaczania oraz mioci do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bd przy mnie w ostatniej godzinie, abym odda swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzya, ebym i ja móg usysze sowa nadziei: "bdziesz ze Mn w raju".


skocz do góry

 wersja polskaenglish version

Kontakt osobisty, sprawy pilne: ms.marek@interia.pl

© modlitwaserca.org

Najlepsze katolickie strony   STRONY BOGA KOCHAJĄCYCH   JEZUS   topAPOSTO? - ranking stron chrześcija?skich  .