Wspólnota Modlitwena Maryi Niepokalanej Modlitwa Serca

 wersja polskaenglish version


Obecnie zapisanych osób: 1905

Wspólnota modlitewna Niepokalanej "MODLITWA SERCA"
w odniesieniu do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

"Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy-czyn, drugi-słowo, trzeci-modlitwa."
Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz.742)

Statut internetowej wspólnoty modlitewnej Maryi Niepokalanej „Modlitwa Serca” w służbie Apostolstwa modlitwy

 

 

                                                                    §1

 1. Wspólnota modlitewna „Modlitwa Serca”, zwana w dalszej części Statutu „wspólnotą”, jest wspólnotą osób pragnących pozostawać w duchowej łączności trwając na modlitwie we wspólnych intencjach.
 2. Założycielem internetowej wspólnoty modlitewnej Maryi Niepokalanej „Modlitwa Serca” w służbie Apostolstwa modlitwy jest Marek Pomałecki parafianin parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku, dlatego proboszcz tej parafii jest z urzędu opiekunem duchowym tego Dzieła.
 3. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Świdnik położone w archidiecezji lubelskiej.
 4. Członkowie Wspólnoty utrzymują ze sobą kontakt za pomocą strony internetowej http://www.modlitwaserca.org. Forma elektroniczna nie przeszkadza kontaktom osobistym członków wspólnoty, które uważa się za dobre i pożyteczne. Wspólnota zachęca do osobistej modlitwy wspólnotowej.

 

                                                                    §2

 

 1. Celem Wspólnoty jest trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.
 2. Członkowie wspólnoty wypraszają Miłosierdzie Boże w intencjach zgłoszonych na portalu internetowym: intencjach osobistych, za ojczyznę, za Kościół Święty, w intencjach papieskich i za wszystkie palące problemy, z którymi zmaga się świat.
 3. Wspólna modlitwa służy umocnieniu formacji duchowej i religijnej członków Wspólnoty.

 

                                                                    §3

 

       Duchowość Wspólnoty koncentruje się na następujących formach:

 

 1. modlitwie, w skupieniu złączonej z modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu oraz ciągłym jej ćwiczeniu przez praktykę medytacji Sulpicjańskiej lub innych świętych.
 2. ufności w Miłosierdzie Boże, jako głównej sile wspólnej modlitwy wyrażonej w Koronce do Miłosierdzia Bożego.
 3. pobożności Eucharystycznej, przez pełny udział w Mszy Świętej w której podczas czytania modlitwy wiernych, dołączamy duchowo wszystkie nasze wspólnotowe modlitwy,
 4. ciągłym poszukiwaniu tego, co dobre i czynieniu dobra w życiu własnym, w swojej rodzinie i środowisku,
 5. w miarę możliwości podjęciu „duchowej adopcji dziecka poczętego” poprzez odmawianie odpowiedniej modlitwy dostępnej na stronie internetowej Wspólnoty,
 6. życiu Słowem Bożym przez Jego czytanie i rozważanie,

 

                                                                    §4

 

       Zalecenia na spotkania grup modlitewnych.

 

 1. Msza Święta z Brewiarzową Liturgią Godzin; Jutrznią lub Nieszporami.
 2. Rozważanie Słowa Bożego.
 3. Modlitwa różańcowa.
 4. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 5. Modlitwa związana z okresem roku liturgicznego.
 6. Wspólna agapa.

 

                                                                    §5

 

 1. Członkowie Wspólnoty trwają na modlitwie zgodnie ze swoimi możliwościami duchowymi i czasowymi. Moderator określa i podaje na stronie internetowej Wspólnoty modlitwy, które najpełniej wyrażają przynależność do Wspólnoty.
 2. Osoba staje się członkiem Wspólnoty poprzez zapisanie w formularzu umieszczonym na stronie internetowej Wspólnoty. Każdy może uczestniczyć w życiu Wspólnoty bez formalnego zapisania, o ile łączy się w modlitwie z jej członkami.
 3. Członkowie Wspólnoty od chwili zapisania przyjmują zobowiązanie uczestniczenia w modlitwie we wspólnotowych intencjach. Zobowiązanie do modlitwy jest zobowiązaniem serca a nie prawa. Tym samym jej zaniedbanie nie skutkuje popełnieniem grzechu lub utratą członkostwa we Wspólnocie, pod warunkiem powrotu do modlitwy.

 

                                                                     §6

 

 1. Członkowie Wspólnoty powinni świadczyć swoją postawą w życiu codziennym o przynależności do Chrystusa oraz możliwie często uczestniczyć we Mszy św. przystępować do sakramentów świętych i trwać na modlitwie.
 2. Każda osoba, choćby nie była wpisana na listę członków Wspólnoty, może korzystać ze strony internetowej Wspólnoty m.in. poprzez podanie swojej intencji modlitewnej, podzielenie się świadectwem, korzystanie z lektur artykułów formacyjnych.
 3. Korzystanie z różnych sposób komunikacji dostępnych na stronie internetowej Wspólnoty musi być wyważone i zgodne z duchem Ewangelii. Moderator ma obowiązek usunięcia wpisów, które nie dają się pogodzić z wiarą katolicką lub dobrymi obyczajami.

 

                                                                     §7

 

 1. Internetowa wspólnota modlitewna Maryi Niepokalanej „Modlitwa Serca” w służbie Apostolstwa modlitwy, zawierzyła się Maryi w Sanktuarium w Wąwolnicy w dn. 18 sierpnia 2012 roku i ufa Jej opiece i wstawiennictwu.

 skocz do góry

 wersja polskaenglish version

Kontakt osobisty, sprawy pilne: ms.marek@interia.pl

© modlitwaserca.org

Najlepsze katolickie strony   STRONY BOGA KOCHAJĄCYCH   JEZUS   topAPOSTO? - ranking stron chrześcija?skich  .